Studia z Marketingu – co trzeba o nich wiedzieć

Studia z marketingu

Warto podkreślić, że studia z Marketingu  są bardzo interesujące, w związku z czym co roku przyciągają wielu absolwentów szkół średnich. Zajęcia, które odbywają się w ramach tego kierunku, są bardzo ciekawe i gwarantują nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale i takiej typowo praktycznej. Zdecydowanie studia z Marketingu skierowane są do osób charakteryzujących się dużą kreatywnością […]

Praca magisterska z marketingu – jak powinna ona wyglądać?

Praca magisterska z marketingu

Praca magisterska z marketingu powinna przede wszystkim mieć właściwą strukturę a mianowicie posiadać wstęp, rozdziały teoretyczne, część praktyczną, zakończenie, bibliografię, spis tabel i rycin oraz ewentualne załączniki. Najważniejszym elementem całości jest część praktyczna. W związku z tym wielokrotnie zdarza się, że studenci zaczynają od niego pisać swoją pracę. Lepszym pomysłem jednakże wydaje się napisanie na […]

Temat pracy magisterskiej z marketingu – jak go dobrze wybrać?

Temat pracy magisterskiej z marketingu

Temat pracy magisterskiej z marketingu musi być wybrany po dłuższej rozwadze. Jest szereg rzeczy, które trzeba rozważyć przy wyborze tematu swojej pracy dyplomowej. Jest to bardzo ważny etap, który wyznacza nam kierunek na kilka ładnych miesięcy. Po pierwsze nasz wybrany temat powinien podobać się przede wszystkim naszemu promotorowi. Nasz temat musi być naturalnie powiązany z […]